HUISHUIDELIJK REGLEMENT SGS TURNZAAL

De SGS-Lingewaard Hal is de sportieve basis voor meer dan 200 sporters. Niet alleen van SGS maar ook van andere stichtingen, clubs en verenigingen

Om het verblijf in de SGS accommodatie, in welke ruimte dan ook, voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hanteren we de volgende huisregels:

· Auto’s kunnen geparkeerd worden op het plein voor de zaal, dit geschiedt op eigen risico;

· Fietsen moeten buiten het gebouw goed op slot weg zetten, ook dit geschied op eigen risico;

· Huisdieren zijn niet toegestaan in dit gebouw;

· In SGS Hal wordt nergens gerookt.

· Het eten van kauwgom is in de SGS Hal nergens toegestaan;

· Sporters kleden zich om in de aangewezen kleedkamers.

· Laat In de kleedkamers geen waardevolle spullen achter, je bent zelf verantwoordelijk

· SGS is niet aansprakelijk voor het zoek raken of ontvreemden van eigendommen;

· Gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard en daarna verwijderd;

· Sporters hebben geen toegang tot sportruimtes wanneer hun trainer daar nog niet of niet meer aanwezig is;

· Sporters worden verzocht niet eerder dan 5 minuten vóór aanvang van hun les de betreffende sportruimte te betreden;

· Het is niet toegestaan met schoenen de SGS hal te betreden ook niet door ouders / verzorgers / halers / brengers / kijkers;

· In de SGS hal is het  dragen van sokken of turnschoentjes toegestaan, blote voeten kunnen in de SGS hal uitstekend door de volledige bedekking van de vloer;

· Toestellen en materialen zijn kostbaar, wees er zuinig op;

· Gebruik van consumpties is alleen toegestaan in de gang of kleedkamer;

· Eten en drinken is in principe niet toegestaan tijdens de trainingen van 60 minuten of minder.

Tijdens langdurige trainingen kan hiervan worden afgeweken en kan een eet/drink pauze worden ingelast. Eten en drinken is dan bij uitzondering toegestaan op een door de trainer aangewezen plaats in de sportruimte;

  • Drinken alleen in bidons en bij voorkeur water, pakjes drinken in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.

  • Eten fruit bij voorkeur, verder is het niet toegestaan kruimelende koek te nuttigen.

· De docentenruimte is speciaal bedoeld voor docenten en andere werknemers in het SGS

gebouw. Leerlingen, sporters en bezoekers verzoeken wij deze ruimte zoveel mogelijk vrij te houden.

· SGS medewerkers kunnen u aanspreken op gedrag / in situaties waarin de huisregels niet voorzien.

Wij verzoeken u vriendelijk ten allen tijde uw medewerking te verlenen.

Het naleven van deze regels is voor iedereen van groot belang om het verblijf in de SGS  Hal zo plezierig mogelijk te maken.

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking bij de handhaving van ons reglement.