SGS

Stichting

Gymnastische

Sporten

Een stichting die zich inzet voor de gymnastische wedstrijdsport binnen en buiten de gemeente Lingewaard.

Ontstaan

SGS is in augustus 2013 opgericht en heeft zich in eerste instantie gericht op de gemeente Lingewaard. Dit omdat er in deze gemeente een turnvereniging weg viel.

In 2013 starte SGS geheel blanco. Nu zijn er inmiddels 3 wedstrijd groepen verdeeld in een onderbouw en bovenbouw groep. Daarbij komt dan nog de voorbereidingsgroep.

De groepen turnen in verschillende divisies bij de KNGU en turnen wedstrijden die georganiseerd worden door SGS.

Accommodatie

SGS traint en turnt in een omgebouwde gymzaal. Er word momenteel goed overleg gepleegd met de gemeente Lingewaard om een betere grotere turnhal te realiseren.