Artikel 8 van de algemene voorwaarden, de PRIVACYVERKLARING

Bij de stichting Gymnastische Sporten worden de persoonsgegevens zoals:

Achternaam, woonadres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum en email adres.

Uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Het email adres wordt ook gebruikt voor het informeren van de sporters over extra activiteiten en eventuele onvolkomenheden zoals lesuitval door omstandigheden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor die doeleinde gebruikt en zullen nooit zonder toestemming van de persoon zelf doorgegeven worden aan anderen voor welk doel dan ook.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bestuursvoering van SGS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.