Uitschrijven

Beste SGS-Lingewaard Sporter, ouder/verzorger,

Altijd jammer als iemand onze organisatie gaat verlaten. We hopen wel dat je een fijne tijd hebt gehad en dat je kan terug kijken op een mooie ervaring.

SGS-Lingewaard wenst je veel plezier met welke andere activiteit dan ook die je nu wellicht gaat beoefenen.

Mocht je ooit weer de kriebels krijgen dan zijn de deuren van SGS-Lingewaard natuurlijk altijd geopend.

Voordat er definitief wordt uitgeschreven vragen wij even aandacht voor de volgende regels uit onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Inschrijving en opzegging


1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u verplicht het volledige lesgeld te voldoen.

2. Een cursus jaar bedraagt ten minste 10 maanden er word met de start en het einde van het seizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de grote vakantie van regio midden en zuid. Wanneer trainingen precies starten en stoppen wordt bekend gemaakt via de agenda van de betreffende selectie via de site.

3. Een eventuele opzegging dient uiterlijk te geschieden vóór 1 juli. In alle gevallen dient de opzeg module via de site gebruikt te worden. Wanneer opzegging niet voor 1 juli via de opzegmodule van de site is ontvangen, bent u ook weer gelijk voor het nieuwe seizoen sporter bij SGS-Lingewaard. SGS-Lingewaard heeft dan het recht het lesgeld voor het nieuwe cursusjaar bij u in rekening te brengen.

4. Wanneer een leerling na aanvang van het cursusjaar instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van het desbetreffende cursusjaar.

5. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Slaagt SGS-Lingewaard er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten lesuren.

6. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele cursusjaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan SGS-Lingewaard wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van SGS-Lingewaard. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk of per mail te worden gedaan en moeten worden gericht aan SGS-Lingewaard.

7. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande via de mail te worden doorgegeven aan SGS-Lingewaard.


Uitschrijven