Uitschrijven

Beste SGS-Lingewaard Sporter, ouder/verzorger,

Altijd jammer als iemand onze organisatie gaat verlaten. We hopen wel dat je een fijne tijd hebt gehad en dat je kan terug kijken op een mooie ervaring.

SGS-Lingewaard wenst je veel plezier met welke andere activiteit dan ook die je nu wellicht gaat beoefenen.

Mocht je ooit weer de kriebels krijgen dan zijn de deuren van SGS-Lingewaard natuurlijk altijd geopend.

Voordat er definitief wordt uitgeschreven vragen wij even aandacht voor de volgende regels uit onze algemene voorwaarden.


Artikel 1. Inschrijving en opzegging


1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u verplicht het volledige lesgeld te voldoen.

2. Een cursus jaar bedraagt 10 maanden er word met de start en het einde van het seizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de grote vakantie van regio midden en zuid.

3. Een eventuele opzegging dient uiterlijk te geschieden vóór 1 juli voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. In alle gevallen dient de opzeg module via de site gebruikt te worden. Wanneer opzegging niet tijdig is gebeurd, bent u ook weer gelijk voor het nieuwe seizoen sporter bij SGS-Lingewaard. SGS-Lingewaard heeft dan het recht het lesgeld voor het nieuwe cursusjaar bij u in rekening te brengen.

Komt de opzegging na 1 juli maar voor 20 augustus dan zal daar € 45,- voor gerekend worden. Vanaf 20 augustus word dan ook het volledige cursusjaar in rekening gebracht.

6. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele cursusjaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan SGS-Lingewaard wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van SGS-Lingewaard. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk of per mail te worden gedaan en moeten worden gericht aan SGS-Lingewaard.                                                                                                                                                                                                                                                            uitschrijven

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting